Vetoomus kansalle: Tuomitkaa koronapassi!

17.12.2021 Vetoomus Suomen kansalle: Tuomitkaa koronapassi vapauteen, yksityisyyteen ja yhdenvertaisuuteen kohdistuvana rikoksena.


Tämä on vetoomus Suomen kansalaisille, jokaiselle teistä, tuomita koronapassin käyttöönotto sekä sen laajentamissuunnitelmat.


Tämän vetoomuksen liitteenä on lueteltu lääketieteelliseen toimenpiteeseen pakottavilta toiminnalta turvaavia lakeja, päätöksiä, sopimuksia ja säännöstö. Ne ovat syntyneet suojaaman meitä ihmisiä, aiemman epäeettisen toiminnan seurauksina.

Tässä vetoomuksessa osoitamme, että passille ei ole olemassa minkäänlaisia perusteita, joilla se voitaisiin oikeuttaa.


Olemme jo vedonneet hallitukseen, joka nämä päätökset on perustuslakia rikkoen asettanut voimaan. Nyt vetoamme teihin Suomen kansa: Pysäytetään koronapassin laajeneminen ja lopetetaan sen käyttö yhteiskunnassamme.


Liite:

Suomen perustuslaki:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P7


Euroopan Neuvoston päätös suomennettuna:

https://www.kansakunnantila.fi/euroopan-neuvoston-paatoslauselma-covid-19-rokotteista/


Euroopan Neuvoston päätös alkuperäisenä:

https://pace.coe.int/en/files/29004/html


Nurnbergin Säännöstö:

https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/nurnbergin-saannosto/


Oviedon sopimus:

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2


Potilaslaki:

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785


YK:n ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/

2 900 katselukertaa
 
Kansakunnan Hely (2).png